Gruppens historie

Så er der kommet nyt på hjemmesiden, gruppens historie fra 1955 til 2005 er kommet på hjemmesiden, og kan læses under gruppen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gruppens historie

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Søndag d 22. marts 2015 holder Flemming Spejderne generalforsamling, på Spejdergården i Rask Mølle, kl. 13.00-16.00.

Dagsorden i følge vedtægter.

Program:

13.00-14.00  Spejderne vil stå for spændende og sjove indslag.

14.15-15.15 Generalforsamling. Kom og hør hvad sker i Flemming Gruppe og giv din mening til kende.

Der vil være en aktivitet for Spejderne under generalforsamlingen.

15.15-16.00  Kaffe, kage og hyggeligt samvær.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. marts 2015.

Kan sendes på mail til: ellen-niels@tuknet.dk

Kære Spejderforældre.

Sidst i januar blev der sendt en mail rundt, som alle gerne skulle have modtaget.

Der er ikke kommet henvendelser fra forældre der gerne vil bidrage med arbejdet i bestyrelsen, og bestyrelsen har heller ikke fundet nogen emner.

Hvis spejderarbejdet i Flemming Gruppe skal fortsætte, er det tvingende nødvendigt at der bliver fundet nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, og gerne inden.

Der skal allerhelst 4 nye ind i bestyrelsen, og de skal være indstillet på at tage ansvar og ledelse for opgaven.

De nye bestyrelsesmedlemmer vil få stor indflydelse på den fremtidige udvikling af Flemming Gruppe, én af områdes fritidsaktiviteter, for vore børn og unge. Og at det er muligt at rykke ved tingene, det vidner de sidste års fremgang og forbedringer, i gruppen og på Spejdergården, om.

Af de nye bestyrelsesmedlemmer bør der findes én der straks kan begynde som “kasserer-aspirant´´ da vor nuværende stopper ved generalforsamlingen 2016. Der skal sandsynligvis også findes en ny formand, blandt de nyvalgte.

Flemming Gruppe er et af flere gode fritidstilbud, til børn og unge, i vores område.  Og der er ikke andre end forældrene, til de børn og unge der er brugere, til af løfte opgaven.

Når du nu sidder og læser denne seddel, er det fordi du er spejderforældre, og har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

 

Mød op generalforsamlingen, og være med til at sikre dine børn fortsat kan være Spejder her i Rask Mølle.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2015

Spejderarbejdet i Flemming gruppe

Spejderarbejdet i Flemming gruppe arbejder på at udvikle børn og unge, så medlemmerne bliver selvstændige og ansvarlige mennesker.
Det gør vi ved at flytte grænser, både mentalt og fysisk, som sker i et fællesskab, hvor spejderne får lov at udvikle sig i trygge rammer blandt kammerater og ansvarlige voksne.

Dette er grundlæggende dette arbejde, at bestyrelsen for Flemming gruppe er med til at skabe rammerne for.

At skabe rammerne for dette, mener:
– at sikre, at de fysiske rammer på Spejdergården er idelle for spejderarbejdet
– at være med til at udstikke retningen for, i hvilken retning det lokale spejderarbejde skal udvikle sig
– at koordinere PR indsatsen for spejderarbejdet
– at koordinere voksenpatruljens aktiviteter og udbygge arbejdet i voksenpatruljen. Voksenpatruljen er voksne, der støtter op omkring spejdarbejdet i Flemming gruppe.
– at udstikke retningen for arbejdet og være med til at definere de bløde værdier i form af holdninger til aktiviteter og oplevelser.

I de forgange år har der været meget fokus på at forbedre de fysiske rammer (bålhytte, bålplads, sø, terrasse, isolering af spejdergården, forbedring af patruljerummene, mv). Det er et synligt stykke arbejde, som alt sammen er sket ud fra den vision der blev fastlagt for at skabe mere attraktive rammer for spejdarbejdet.

Ved den kommende generalforsamling i spejdergruppen vil der være en udskiftning i bestyrelsen og vi søger forældre/voksne, der gerne vil hjælpe med dette arbejde. Spejderarbejdet i Flemming gruppe har været støt stigende i gennem de seneste 3-4 år og der er stadig en stor flok aktive personer, så hvis du har mod på at tage en tørn i bestyrelsen, vil du ikke være alene, men være en blandt flere, der vil det bedste for spejdergruppen.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at de 4 medlemmer af bestyrelsen, som er på valg til den kommende generalforsamlingen, alle har ønsket at stoppe i bestyrelsen af forskellige årsager. Heldigvis er alle 4 meget positive overfor fortsat at bidrage på den ene eller anden måde, men blot har valgt at stoppe i bestyrelsen i forbindelse med periodens udløb. Så derfor skal vi have fundet nogle nye medlemmer.

Generalforsamlingen finder sted d. 22. marts på Spejdergården.

Det er væsentlig at sige, at det ikke er nødvendigt med forudgående kendskab til spejderbevægelsen. Det, der er behov for, er at finde personer, som gerne vil en håndsrækning med det lokale spejdarbejde, som arbejder for værdier beskrevet ovenfor og som har lyst og evner indenfor et af områderne økonomi, planlægning, netværksskabelse, ideudvikling eller samarbejde, så er det super, men det er ikke et krav 🙂
Omfanget af bestyrelsesarbejdet er ca. 6 bestyrelsesmøder om året og det vil være en fordel ved at deltage i stabsturen, som er en fredag/lørdag i starten af januar.

Så grib muligheden og meld dig allerede nu, så vi fortsat kan sikre et kvalitetsfokuseret spejderarbejde i Rask Mølle.

Skulle der være noget der ønskes uddybet, kontakt bestyrelsesformand Niels Jørgensen på 2160 8310 eller gruppeleder Søren Friis på 2030 8668.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Spejderarbejdet i Flemming gruppe

Spejderfamilie til pasning af affalds ø søges

Flemming Spejderne passer et antal affaldsøer for kommunen.
Nu er én af disse blevet ledige, ved Daglig Brugsen i Rask Mølle.
Vi søger en spejder forældre/familie der vil påtage sig denne opgave. Man kan også gå sammen to familier.

Opgaven består i at sørge for at der ser pænt ud ved affaldsøen, samle tabt affald op, tømme affaldsspand.

Pasning af disse affaldsøer er en vigtigt indtægtskilde for Flemming Spejderne, små 400 kr./år pr. spejder. Denne indtægt er med til at Flemming Spejderne
kan tilbyde mange aktiviteter og samtidigt holde kontingentet nede.

Kontakt Karsten Schyth på 40148102 fra bestyrelsen, hvis du/I vil støtte det lokale spejderarbejde, til gavn for
områdets børn og unge.

Venlig hilsen

Flemming Spejderne/Niels Jørgensen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Spejderfamilie til pasning af affalds ø søges

Opdatering af hjemmesiden

Hjemmesiden, eller det vil sige at der hvor data til hjemmesiden lå var ramt at et hacker angreb, så derfor er hjemmesiden ved at blive opbygget igen, efter samme form som tidligere.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Opdatering af hjemmesiden